DNES ZĽAVA 20% NA VŠETKO

O spoločnosti Douglas

Parfumérie Douglas

Úspech nie je náhoda! Parfumérie Douglas sa vypracovala na pozíciu európskej jednotky vďaka kompetencii, kvalite a prístupu k zákazníkom. Vo viac ako 1700 parfumériách v tuzemsku i zahraničí sa naši zamestnanci starajú o splnenie Vašich prianí.

DouglasHolding

Douglas Holding AG je najväčší maloobchodný skupinou v Európe so špecializáciou na životný štýl. Jednotlivé dcérskej spoločnosti, ku ktorým patrí aj Parfumérie Douglas, sú silnými maloobchodnými podniky, ktoré dominuje svojím odvetvím a udávajú trend. Všetko dôležité a zaujímavé o skupine Douglas sme pre Vás pripravili na stránkach Douglas Holding.

Autorské právo

Všetky správy, grafické prvky a dizajn webových stránok douglas.cz slúžia výhradne k osobné informáciu našich zákazníkov a možno ich využívať len na vlastné riziko. Nenesieme zodpovednosť za funkčnosť internetových stránok alebo ich prípadnú nedostupnosť. To platí aj pre následné škody. Všetky údaje uvedené na našich webových stránkach sú podľa § 2 ods. 2 a § 88 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona v znení neskorších predpisov a § 4 a § 87a a nasl. nemeckého autorského zákona chránené autorskými právami.

Reprodukcia, zhotovovanie kópií a tlač webových stránok rovnako ako ich obsahu (najmä fotografií, grafických prvkov a videí) sú prípustné len za účelom vykonania objednávky na webových stránkach douglas.cz. Akékoľvek ďalšie spracovanie, zhotovovanie kópií, šírenie a / alebo verejná reprodukcia nad tento rámec presahuje obvyklé užívanie a predstavuje porušenie autorského práva. Osoba, ktorá takýmto spôsobom poruší autorské práva, bude na porušenie upozornená a je nielen povinná od ďalšieho konania upustiť a nahradiť vzniknutú škodu, ale bude navyše podané trestné oznámenie. Obrazový materiál použitý na webových stránkach douglas.cz bol vytvorený spoločnosťou Parfümerie Douglas GmbH alebo pre spoločnosť Parfümerie Douglas GmbH, popr. bol poskytnutý obchodnými partnermi. Na webových stránkach sú ďalej použité obrazové materiály najmä od spoločností Shutterstock, thinkstock a fotolia, ku ktorým spoločnosť Parfümerie Douglas GmbH získala príslušnej licencie.

Ochranné známky / Trademarks

Názov firmy, firemné logo, záhlavie stránok, navigačné lišty, grafické prvky a ikony používateľského rozhrania sú registrované ochranné známky alebo súkromné ​​značky spoločnosti Parfümerie Douglas GmbH. Všetky ostatné ochranné známky, názvy výrobkov a firiem, popr. firemné logá uvádzaná na našich webových stránkach sú výlučným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené!